Essentials

Det som förhöjer helheten

En bra idrottsanläggning handlar om mer än bara produkter av hög kvalitet. Det är minst lika viktigt att veta vilka områden man bör satsa på för den bästa helhetsupplevelsen. Här berättar vi om tre av dem; ljudabsorbenter, loungemöbler och konstväxter.